Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJak chronić patenty i znaki towarowe

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-09 16:03:52
białoruś, patenty, znaki towarowe, prawo, certyfikaty

Z prawnego punktu widzenia ochrona praw własności intelektualnej na Białorusi jest w znacznym stopniu zabezpieczona. Z Polską Białoruś podpisała międzyresortowe porozumienie o współpracy w sferze ochrony własności przemysłowej.

 

Białoruś posiada prawne możliwości oraz struktury wykonawcze ochrony i kontroli przestrzegania prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Państwo to jest stroną ważniejszych konwencji i umów międzynarodowych w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym:

 • umów dwustronnych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
 • Konwencji ONZ ds. oświaty, nauki i kultury
 • umów wielostronnych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw
 • umów o współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej
 • dwustronnych umów międzyrządowych
 • dwustronnych umów międzyresortowych
 • dwustronnych umów o wymianie dokumentacji patentowej (informacji) w sferze własności intelektualnej

Polsko-białoruskie międzyresortowe porozumienie o współpracy w sferze ochrony własności przemysłowej zostało zawarte między Urzędem Patentowym RP a Państwowym Urzędem Patentowym Republiki Białoruś.

Białoruś jest też sygnatariuszem umów międzynarodowych w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Są nimi:

 • Konwencja berlińska o ochronie utworów literackich i artystycznych
 • Umowa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ds. praw autorskich
 • Światowa konwencja ds. praw autorskich (w redakcji z 1952 r.)
 • Umowa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej ds. fonografii
 • Międzynarodowa konwencja o ochronie praw wykonawców, producentów fonograficznych i stacji nadawczych
 • Konwencja o ochronie interesów producentów fonograficznych przed bezprawnym odtwarzaniem ich nagrań

 

Tworzenie państwowego systemu ochrony własności intelektualnej Białorusi rozpoczęto w 1992 r. od utworzenia przy Radzie Ministrów Republiki Białoruś Państwowego Resortu Patentowego i Zarządu Praw Autorskich i Pokrewnych. Rok później zostały uchwalone pierwsze ustawy o ochronie obiektów własności przemysłowej – wynalazków, wzorców przemysłowych, znaków towarowych. W 1996 r. weszła w życie ustawa „O prawach autorskich i pokrewnych”.

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białoruś nr 66 z 12 lutego 2004 r. ochronę praw własności intelektualnej zapewnia Narodowe Centrum Własności Intelektualnej, działające na podstawie statutu, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów RB nr 641 z 31 maja 2004 r.

 

Własnością intelektualną na Białorusi zarządzają:

 • Narodowe Centrum Własności Intelektualnej (http://belgospatent.org.by/)
 • Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białoruś (realizuje politykę państwa w sferze ochrony prawa do własności intelektualnej)
 • Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego ds. własności intelektualnej (specjalistyczne kolegium zajmujące się rozpatrywaniem sporów wynikających ze stosowania prawa w dziedzinie stosunków własności intelektualnej i wynikających z wytworzeniem, ochroną prawną i wykorzystaniem obiektów stanowiących własność intelektualną)
 • Republikańska Biblioteka Naukowo-Techniczna (pełni funkcję archiwum dokumentów patentowych)
 • Rzecznicy patentowi (obywatele białoruscy posiadający prawo reprezentowania osób fizycznych i prawnych przed organami patentowymi Republiki Białoruś)
 • Białoruskie Stowarzyszenie Wynalazców i Racjonalizatorów (organizacja społeczna sprawująca nadzór organizacyjny i opiekę normatywno-metodyczną nad działalnością racjonalizatorską)

 

Przepisy prawne 

 

Kwestie prawne wynikające z wytworzenia i wykorzystywania produktów nauki, literatury i sztuki (przedmioty prawa autorskiego), nagrań i programów emitowanych przez radio i telewizję (przedmioty praw pokrewnych) są regulowane przez ustawodawstwo Republiki Białoruś w zakresie praw autorskich i pokrewnych.

Akty prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej to m.in:

 • Konstytucja Republiki Białoruś
 • Kodeks cywilny – zawiera definicje przedmiotów praw autorskich i pokrewnych, prawa własności intelektualnej, okresy i tryby ich ochrony, wymogi dotyczące umów cywilnoprawnych w zakresie obrotu prawami autorskimi
 • Ustawa „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”
 • Kodeks wykroczeń i Kodeks karny – określają sankcje karne i administracyjne za naruszenie praw autorskich i pokrewnych
 • Kodeks celny – określa tryb ochrony praw autorskich i pokrewnych w obrocie towarowym z zagranicą
 • Ustawa nr 2034-XII z 10 grudnia 1992 r. „O przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i rozwoju konkurencji”
 • Dekret nr 513 z 24 sierpnia 2006 r. „O opłatach patentowych”
 • Rozporządzenie Rady Ministrów nr 403 z 26 marca 2003 r. „O środkach ochrony praw i przeciwdziałaniu naruszeniom w sferze własności intelektualnej”
 • „Regulamin współdziałania republikańskich organów administracji państwowej, organów ochrony prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej”, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów nr 871 z 5 sierpnia 2005 r.
 • „Regulamin Narodowego Centrum Własności Intelektualnej”, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów nr 641 z 31 maja 2004 r.
 • „Tryb i warunki sprzyjania tworzeniu i wykorzystaniu obiektów prawa własności przemysłowej”, zatwierdzone rozporządzeniem Rady Ministrów nr 368 z 12 maja 2005 r.
 • „Regulamin służbowych obiektów własności przemysłowej”, zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów nr 1957 z 23 grudnia 1998 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów nr 681 z 22 maja 2003 r. „O rejestracji umów licencyjnych, umów odstąpienia i zastawu praw na obiekty własności intelektualnej”
 • „Regulamin Rady Apelacyjnej przy Urzędzie Patentowym”, zatwierdzony rozporządzeniem Komitetu ds. Nauki i Technologii przy Radzie Ministrów nr 2 z 10 stycznia 2003 r.
 • „Zasady składania skarg, sprzeciwów, wniosków i tryb ich rozpatrywania przez Radę Apelacyjną przy Urzędzie Patentowym”, zatwierdzone rozporządzeniem Państwowego Komitetu Patentowego nr 1 z 17 maja 2001 r.
 • „Regulamin oficjalnych publikacji Narodowego Centrum Własności Intelektualnej”, zatwierdzony rozporządzeniem Państwowego Komitetu ds. Nauki i Technologii przy Radzie Ministrów nr 12 z 26 września 2005 r.

 

Sądownictwo 

 

Rozpatrywaniem sporów w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej zajmuje się Wydział Apelacyjny. Został utworzony 4 stycznia 1992 r. jako strukturalna część Narodowego Centrum Własności Intelektualnej, organizująca pracę Rady Apelacyjnej.

Na Białorusi organem upoważnionym do przeprowadzania kontroli osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów prawa o standaryzacji przy produkcji i sprzedaży materiałów audiowizualnych jest Państwowy Komitet ds. Standaryzacji.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert