Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMöbel- und Türproduktion

Furniture and door production

Producent Mebli Drzwide en pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Krzysztof Broma
biuro@wfmd.pl
Tel: +48500366373
https://www.facebook.com/wfmdproducent/

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Die Möbel- und Türfabrik Wołomińska wird eine Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen aufbauen.
Wir haben langjährige Erfahrung in der Herstellung von Tischlerprodukten, d.h. Küchen, Schränke, Kommoden, Tische, Türen, andere Tischlerwaren und Halbzeuge.
Ein vollständiger Maschinenpark mit einer CNC-Maschine ermöglicht die Herstellung von Massivholz und verwandten Materialien. Verkleidung, Furnier, MDF, Sperrholz ...
Die eigene Lackiererei bietet großartige Möglichkeiten hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Produkts Glanz, Matte, Seidenmatt, aber auch Spezialeffekte Rost, Leder, Beton ...
Wir bieten hohe Qualität der hergestellten Produkte, erfahrenes Personal, Aktualität und Geschäftsintegrität
Wir sind an langfristiger Zusammenarbeit, Massenproduktion, aber auch kurzen Produktreihen interessiert, bitte kontaktieren Sie uns.

Mit freundlichen Grüßen
Krzysztof Broma
+48 518 764 242
biuro@wfmd.pl
Polen
Wołomin Furniture Factory and Doors will establish cooperation and cooperation with foreign enterprises.
We have many years of experience in the production of carpentry products, i.e. kitchens, wardrobes, chests of drawers, tables, doors, other carpenter's products and semi-finished products.
A full machine park including a CNC machine allows the production of both solid wood and derived type materials; quilt, veneer, mdf, plywood ...
Our own varnishing shop gives you a lot of options for finishing the finished product surface gloss, matt, semi-matt but also special effects: rust, leather, concrete ...
We provide high quality products, experienced staff, timeliness and business honesty
We are interested in long-term cooperation, serial production but also short product series, please contact us.

Sincerely
Krzysztof Broma
+48 518 764 242
biuro@wfmd.pl
Poland
Wołomińska Fabryka Mebli i Drzwi nawiąże współpracę, kooperację z przedsiębiorstwami zagranicznymi.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów stolarskich tj; kuchnie, szafy, komody, stoły, drzwi, inne produkty i półprodukty stolarskie.
Pełen park maszynowy włacznie z maszyną CNC umożliwia produkcję zarówno z drewna litego jak i pochodnych materiałów typu; obłóg, fornir, mdf, sklejka ...
Własna lakiernia daje duże możliwości odnośnie wykończenia powieżchni wyrobu gotowego połysk, mat, półmat ale również efekty specjalne rdza, skóra, beton ...
Zapewniamy wysoką jakość wytworzonych produktów, doświadczoną kadrę pracowniczą, terminowość a także uczciwość biznesową
Interesuje nas długotrwała współpraca, produkcja seryjna ale także krótkie serie produktowe, zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem
Krzysztof Broma
+48 518 764 242
biuro@wfmd.pl
Polska


CPV


  • Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Załączniki
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
18.10.2020
Ważna od
21.04.2020
Branże
Produkcja mebli,
Waluta
PLN
Nabywcy poza granicami kraju
NIE

Inne oferty i przetargi

Odzyskanie praw ochronnych do znaku towarowego w China


Odzyskiwanie znaku towarowego zarejestrowanego w Chinach przez podmiot trzeci.

branże: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
data: 14.06.2020 - 01.12.2020  

Zgłoszenie znaku towarowego do ochrony w Chinach


Usługa złożenia wniosku wprost do China Trademark Office o ochronę znaku towarowego w Chinach.

branże: Doradztwo/consulting/edukacja,Handel,IT/ICT,Sektor kreatywny,Turystyka, sport i rekreacja,Transport i logistyka,Budownictwo i architektura,Ochrona środowiska,Energia i surowce odnawialne,Pozostałe branże,Przemysł jubilerski,Produkcja mebli,Produkcja środków transportu,Maszyny i urządzenia,Przemysł obronny i zbrojeniowy,Produkcja i przetwórstwo metali,Farmacja i biotechnologia,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Odzież, tekstylia, wyroby skórzane,Przetwórstwo spożywcze,Górnictwo i przemysł wydobywczy,Rolnictwo i leśnictwo
data: 14.06.2020 - 01.12.2020  

Zobacz więcej ofert