Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPreferencyjne obszary do inwestowania - Program rozwoju małych i średnich miejscowości

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 23:33:05
polska, białoruś

W celu aktywizacji rozwoju małych i średnich miejscowości został wydany dekret nr 1 z 28 stycznia 2008 roku, który daje szereg ulg podmiotom gospodarczym działającym w miejscowościach o ludności do 50 tys. mieszkańców.

W celu aktywizacji rozwoju małych i średnich miejscowości został wydany dekret nr 1 z 28 stycznia 2008 roku, który daje szereg ulg podmiotom gospodarczym działającym w miejscowościach o ludności do 50 tys. mieszkańców.

 

Dekret nr 1 został opracowany w celu aktywizacji działalności gospodarczej w małych i średnich miejscowościach, w celu stymulowania produkcji i obrotu towarowego, przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, rozwoju potencjału eksportowego Republiki Białoruś. Dokument zorientowany jest na zapewnienie sprzyjających warunków dla przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zakładania nowych firm, przede wszystkim w małych miejscowościach.

 

Dla zwiększenia atrakcyjności inwestowania w małych miejscowościach, dekret przewiduje stosowanie ulg podatkowych i celnych, a także ograniczenia w stosowaniu państwowych regulacji w procesie prowadzenia działalności gospodarczej w części dotyczącej ustalania cen na własne wyroby, roboty i usługi, określania kwot i trybu sprzedaży wyrobów produkcji własnej, wysokości wynagrodzenia i ilości zatrudnianych pracowników. Dekret przewiduje także gwarancje niezmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku zmiany ustawodawstwa na okres pięciu lat, oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych w formie zakupu patentów, licencji i innych aktywów niematerialnych.

 

Z ulg z tytułu prowadzenia działalności w małych miejscowościach mogą korzystać podmioty gospodarcze, które powstały po 1 kwietnia 2008 roku, z wyjątkiem podmiotów, które powstały w wyniku reorganizacji.

 

Podmioty te korzystają z pięcioletniego zwolnienia z podatku dochodowego i obowiązkowej sprzedaży walut obcych z transakcji eksportowych, nie podlegają ograniczeniom w określaniu cen na swoje wyroby lub usługi, oraz samodzielnie określają wysokość wynagrodzenia. Firmy są także zwolnione od wpłat na fundusz wsparcia producentów rolnych.

 

Poza tym zwolnione z opłat celnych i podatku VAT jest wyposażenie wwożone w charakterze kapitału założycielskiego firmy. Firmy mogą ponadto dokonywać ubezpieczenia majątku i praw majątkowych w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

W szczególności, podmioty gospodarcze zarejestrowane po dniu 1 kwietnia 2008 roku w miejscowościach o ludności do 50 tys. mieszkańców w okresie pięciu lat od dnia rejestracji korzystają z następujących ulg:

- zwolnienie z podatku od zysku,

- zwolnienie z wpłat na republikański fundusz wsparcia producentów rolnych, żywności i nauki agrarnej, w części sprzedaży wyrobów i usług własnych, w przypadku prowadzenia osobnego rejestru sprzedaży wyrobów własnych,

- zwolnienie z podatków i opłat niewymienionych wyżej (za wyjątkiem podatku VAT, w tym podatku VAT pobieranego przy wwozie towarów na obszar celny Białorusi, podatku od dochodów z obrotu papierami wartościowymi, akcyzy, opłat herbowych i off-shore, opłaty skarbowej, opłat celnych, podatku gruntowego, podatku za korzystanie ze środowiska naturalnego (podatku ekologicznego), podatków naliczanych przy wykonywaniu obowiązków agenta podatkowego)

- zwolnienie z obowiązkowej sprzedaży walut obcych pochodzących z operacji gospodarczych z nierezydentami, w tym z wynajmu,

- dwuletni okres formowania kapitału zakładowego - dla firm z udziałem kapitału zagranicznego,

W przypadku likwidacji firmy w okresie korzystania z ulg lub w ciągu trzech lat od zakończenia korzystania z ulg, utraty prawa do korzystania z ulg lub zakończenia działalności, firma jest zobowiązana do zapłaty podatków za okres, w którym korzystała z ulg w następujących terminach:

- w przypadku utraty statusu firmy z udziałem kapitału zagranicznego nie później niż pięć dni roboczych od momentu rejestracji zmian związanych ze zmniejszeniem sumy inwestycji zagranicznych do wysokości poniżej 20 tys. USD, ale nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty utraty statusu firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

- w przypadku likwidacji lub zakończenia działalności gospodarczej w wyniku reorganizacji - nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o likwidacji bądź reorganizacji.

W przypadku podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, przy zakupach surowców, komponentów i materiałów do produkcji własnej, oraz w przypadku eksportowania wyrobów własnych nie stosuje się:

- pozataryfowych środków regulacji w formie wprowadzania ograniczeń ilościowych lub innych,

- wyłącznego prawa na prowadzenie operacji eksportowo-importowych niektórymi rodzajami wyrobów,

- wymogu obowiązkowego zawierania transakcji na Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej,

- określania minimalnych przy imporcie oraz maksymalnych przy eksporcie cen na wyroby,

- specjalnych procedur zakupów, dostaw lub przetargów prowadzonych przez uprawnione organy i komisje państwowe.

 

Specjalne regulacje dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonują w następujących miejscowościach:

- w obwodzie brzeskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Baranowicze, Brześć Brześć Pińsk,

- w obwodzie witebskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Witebsk, Nowopołock, Orsza i Płock,

- w obwodzie homelskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Homel, Żłobin, Mozyr, Reczica, Swietłogorsk,

- w obwodzie grodzieńskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Grodno i Lida,

- w obwodzie mińskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Borysow, Żodino, Mołodeczno, Słuck i Soligorsk,

- w obwodzie mohylewskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Bobrujsk i Mohylew.

 

Ulg z tytułu działalności w małych miejscowościach nie stosuje się do:

- banków, pozabankowych organizacji finansowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych,

- profesjonalnych udziałowców rynku papierów wartościowych,

- rezydentów wolnych stref ekonomicznych i Parku Wysokich Technologii,

- przedsiębiorstw korzystających z uproszczonego systemu opodatkowania,

- przedsiębiorstw prowadzących:

 • produkcję przy wykorzystaniu środków trwałych stanowiących własność przedsiębiorstwa i przy wykorzystaniu siły roboczej znajdujących się poza miejscowością, w której jest prowadzona działalność gospodarcza firmy,
 • produkcję rolną, i opłacających jednolity podatek rolny,
 • działalność w zakresie gier hazardowych,
 • działalność w zakresie obronności państwa,
 • przetwórstwo, przechowywanie i sprzedaż broni i materiałów wybuchowych,
 • przetwórstwo, przechowywanie i utylizację materiałów radioaktywnych,
 • przetwórstwo, przechowywanie i sprzedaż środków narkotykowych i psychotropowych,
 • hodowlę, przetwórstwo i przechowywanie roślin zawierających substancje narkotyczne, psychotropowe i trujące,
 • produkcję wyrobów alkoholowych i tytoniowych,
 • produkcję papierów wartościowych, banknotów, monet i znaczków pocztowych,
 • działalność w zakresie środków masowego przekazu,
 • działalność w zakresie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludności,
 • działalność w zakresie leczenia groźnych chorób zwierząt.
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

CARPORT WIATA GARAŻOWA STYL HORYZONTAL

W naszej ofercie znajdują się bardzo eleganckie i przestronne wiaty garażowe, wykonane ze stali o...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert