Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCo warto wiedzieć o gospodarce

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2016-07-19 13:42:47
białoruś, pkb, bezrobocie, inflacja, gospodarka, wskaźniki makroekonomiczne

Pod względem rozwoju gospodarczego, z uwagi na koncentrację przemysłu maszynowego, Białoruś była uważana za jedną z lepiej rozwiniętych republik radzieckich. Po rozpadzie ZSRR gospodarka białoruska, podobnie jak innych krajów b. ZSRR, przeżyła recesję. Obecnie też boryka się z kryzysem.

W roku 2015 sytuacja gospodarcza Republiki Białoruś gwałtownie się pogorszyła.
W ocenie specjalistów podstawowe parametry ekonomicznej charakterystyki są najgorsze od
15 lat. Nastąpiło wyraźne pogorszenie warunków działalności przedsiębiorstw.

 

PKB według oficjalnych statystyk (w cenach porównywalnych) zmniejszył się o 3,9%.
 

Struktura PKB Białorusi w ciągu roku 2015.

 

Wyszczególnienie

 

2014

2015

Zmiana w punktach procentowych

PKB

100%

100%

 

Sfera wytwórcza

44,0

41,4

- 2,6

Z tego: - rolnictwo

7,5

6,7

-0,8

- przemysł

25,9

26,4

+0,5

- budownictwo

10,5

8,3

-2,2

Strefa usług

46,4

47,7

+1,3

Z tego : - handel

13,9

12,5

-1,4

- transport i łączność

7,9

7,7

-0,2

- działalność finansowa

3,8

4,3

+0,5

- usługi bytowe + oper. na nier.

8,0

9,3

+1,3

- usługi organów państwa

3,5

3,6

+0,1

- usługi oświatowe

4,0

3,9

-0,1

- ochrona zdrowia

3,2

3,4

+0,2

- usługi komunalne

2,1

2,1

bz

- podatki netto

12,1

13,7

+1,6

- usługi pośrednictwa

-2,5

-2,8

(+) -0,3

 

 

Przemysł

Aktualnie produkcja przemysłowa generuje ponad 26% PKB. Jej wpływ na całokształt gospodarki jest więc ogromny. W roku 2015 wartość tej produkcji zmniejszyła się o 6,6%
co stanowiło ponad połowę bo 2 punkty procentowe spadku PKB. Ta spadkowa tendencja utrzymywała się w ciągu całego roku na poziomie minus 6-7 %.

 

Udział usług budowlanych w strukturze PKB w roku 2015 wynosił ok. 8,5%, a wartość wykonanych w ubiegłym roku robot budowlano-montażowych zmniejszyła się w porównaniu
z rokiem poprzednim o 12%.

 

Produkcja globalna rolnictwa w roku 2015 zmniejszyła się o 2,8%, a jej udział w PKB wyniósł w roku 2015 – 6,7 %. Na tle rekordowego dla rolnictwa Białorusi roku 2014 wyniki uzyskane w 2015 nie odbiegają od średniej wieloletniej. Wyjątkiem są jedynie niższe o 30% plony i zbiory buraków cukrowych, oraz mniejsze o 15% zbiory włókna lnianego.

 

Transport i łączność

Transport podobnie jak budownictwo jest bardzo sprawnym sektorem gospodarki. Przewozy (przemieszczenie) towarów wszystkimi rodzajami transportu (liczone
w tonokilometrach) były w roku 2015 o 4,1 % niższe niż w rok wcześniej.

Poziom spadku jest zbliżony do wartości PKB (obniżenie o 3,9%). W systemie transportowym 42% dostaw towarów realizowane jest rurociągami. Ten rodzaj transportowania towarów nie odnotował spadku (101,4%) w roku 2015.

Globalna wielkość przewiezionych towarów to ok. 315 mln ton. Rurociągami przetransportowano dalsze 132, 5 mln ton. Największa ilość, bo ponad 180 mln ton przypada na transport samochodowy, 131,5 mln ton na kolejowy. Jest to odpowiednio 58 i 42% całego transportu kołowego. Na przewozy tranzytowe (niezależnie od rodzaju transportu) przypada 38,3 mln ton tj. 12,2% przewiezionych „kołowo” towarów.

 

Handel i usługi

Handel i usługi to ważny sektor działalności gospodarczej Białorusi. Sektor ten wytwarza ok. 47,7% PKB. W handlu pracuje ok. 14% aktywnej zawodowo ludności, a jego udział w PKB wynosi 12,5%

Ok. 75% powierzchni handlowych stanowi prywatna własność, a ok. 64% obrotów handlowych realizowanych jest w różnego rodzaju dużych sieciach. W okresie ostatnich 10 lat udział obrotów realizowanych na rynkach i bazarach w całości obrotów handlowych zmniejszył się z 37% do 18% czyli ponad dwukrotnie.

W 2015 obroty handlu detalicznego w porównaniu z 2014 r. nie uległy zmniejszeniu (100,2%). W handlu hurtowym poziom obrotów zmniejszył się o 4,4%.

 

Budżet (w mln. USD)

 1. Dochody – 9878,8

W tym podatki – 8076,6

Dochody niepodatkowane – 1216,6

Darowizny – 586,1

 

 1. Wydatki – 8889,1   (t.j.90% dochodów)

Z tego:

Wyszczególnienie

Kwota

% do całości

 • działalność ogólnopaństwowa

 

 • obrona narodowa

 

 • bezp. Państwa (sądy)

 

 • ochrona środowiska

 

 • gosp. narodowa(dotacje)

 

 • gosp. mieszkaniowa

 

 • ochrona zdrowia

 

 • kult fizyczna i sport

 

 • oświata i wychowanie

 

 • pomoc społeczna

 

3926,4

 

510,7

 

964,9

 

44,5

 

1436,8

 

6,8

 

407,0

 

178,9

 

484,6

 

928,4

 

44,17%

 

5,75%

 

10,85%

 

0,5%

 

16,2

 

0,077%

 

4,58%

 

2,0%

 

5,45%

 

10,44%

 

 
Pliki do pobrania

2 podstawowewskaznikimakroekonomicznegospodarkibialorusizaikw.2015r.
pdf | 573.27 KB
Pobierz
16 BIALORUS w CYFRACH - 2015
pdf | 510.48 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert