Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-09 15:41:33
białoruś, spółki, prawo, podatki, biznes

Inwestorzy zagraniczni prowadzący działalność na Białorusi mogą korzystać z różnych ulg i zwolnień. Ulgi dla inwestorów oferują też wolne strefy ekonomiczne.

 

  • zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata, jeśli ich udział w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 30 proc. i jest nie mniejszy niż 20 tys. dolarów, a ich dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży wytwarzanych przez siebie produktów lub usług;
  • odprowadzanie połowy podatku dochodowego przez kolejne trzy lata, jeśli wytwarzają produkty lub usługi o szczególnym znaczeniu dla kraju (tzw. priorytetowe, których listę ustala Rada Ministrów)
  • zwolnienie z opłat celnych za wwożony aport rzeczowy do kapitału założycielskiego spółki (maszyny, sprzęt, urządzenia, surowce i materiały) pod warunkiem, że wwożone towary nie są objęte akcyzą, ich łączna wartość nie przekracza kwoty przewidzianej w dokumentach założycielskich jako aport rzeczowy oraz że zostały zgłoszone do odprawy celnej w czasie przewidzianym w dokumentach założycielskich na ustanowienie kapitału zakładowego
  • zwolnienie z obowiązkowej odsprzedaży wpływów dewizowych za eksport swoich wyrobów
  • rekompensata za straty wynikłe wskutek podjęcia przez organ urzędowy decyzji niezgodnej z ustawą lub naruszającej ich prawaUlgi dla inwestorów zagranicznych zapewniają wolne strefy ekonomiczne, PAP/Jacek Turczyk 

 

Ulgi dla inwestorów zagranicznych zapewniają także wolne strefy ekonomiczne (WSE), chociaż są one stopniowo znoszone. Rezydenci stref ekonomicznych mogą korzystać:

  • ze zwolnienia z podatku od dochodu w ciągu pięciu lat od chwili jego zadeklarowania
  • ze składki na fundusz wsparcia producentów rolnych (dotyczy tylko towarów wywożonych poza teren RB)
  • zwolnienia z podatku od środków transportu i od nieruchomości
  • opodatkowania podatkiem VAT w wysokości połowy stawki
  • ze zwolnienia z cła od wwożonych surowców, materiałów, wyposażenia, części zamiennych pod warunkiem wywozu gotowych produktów poza granice RB; przy wywozie towarów z WSE na pozostałą część obszaru celnego RB – podatki i cła są pobierane.

 

 

Prywatyzacja

 

Aktualne oferty sprzedaży akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw publikuje na swojej stronie Narodowa Agencja ds. Inwestycji i Prywatyzacji RB: http://www.investinbelarus.by/invest/stock/ oraz Państwowy Komitet ds. Mienia RB: http://www.gki.gov.by/auction/auinf/auishares/.

9 października 2013 r. zostało opublikowane Zarządzanie Państwowego Komitetu ds. Mienia RB nr 196 o sprzedaży w drodze licytacji i przetargów udziałów państwowych w 83 spółkach akcyjnych (ich wykaz dostępny jest pod linkami:

http://www.gki.gov.by/upload/new%.20structure/press%20service/prodaja_konkursi.doc, http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/press%20service/prodaja_na_auktoin.doc). Minimalna cena sprzedaży akcji została ustalana według maksymalnej wartości rynkowej lub bilansowej, określonej na 1 stycznia roku sprzedaży. WPHI zaleca jednak ostrożność w podejmowaniu zakupów prywatyzowanych obiektów.