Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBankructwo, upadłość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2016-09-09 15:33:51
białoruś, spółki, prawo, podatki

Postępowanie upadłościowe na Białorusi jest podobne do postępowania upadłościowego w prawie polskim. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorstw państwowych albo z udziałem państwa jest jednak bardzo trudne.

 

Obowiązek dłużnika zgłosić upadłość

 

Dłużnik ma obowiązek złożyć w sądzie wniosek o upadłość w przypadku, jeśli:

 

- zaspokojenie roszczenia wierzyciela (wierzycieli) spowoduje uniemożliwienie wykonania pieniężnego zobowiązań wobec innych wierzycieli albo zawieszenie działalności dłużnika – osoby prawnej;

 

- wspólnicy (właściciel mienia dłużnika) podjęli uchwałę o złożeniu w sądzie wniosku o upadłość;

 

- w innych przypadkach (art. 12 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

Prawo wierzyciela do złożenia wniosku o upadłość

 

Wierzyciel może złożyć w sądzie wniosek o upadłość dłużnika w przypadku, jeśli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 

- wierzyciel posiada wiarygodne, potwierdzone dokumentalnie dane potwierdzające niewypłacalność dłużnika, która ma albo będzie miała charakter stały;

 

- zastosowanie do dłużnika egzekucji przymusowej, która okazała się bezskuteczna w ciągu trzech miesięcy albo się okazało, że brak u dłużnika majątku niezbędnego dla wykonania tego tytułu wykonawczego;

 

- wysokość zadłużenia wobec wierzyciela składającego wniosek do sądu wynosi co najmniej 100 kwot bazowych (w przypadku dłużnika z udziałem państwa – co najmniej 2500 kwot bazowych) - art. 12 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

 

Orzeczenie sądu w sprawie upadłości

 

Po rozpatrzeniu wniosku o upadłość sąd gospodarczy wydaje jedno z następujących orzeczeń:

 

1) o sanacji;

 

2) o otwarciu postępowania likwidacyjnego;

 

3) o umorzeniu postępowania (art. 12 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

Sanacja

 

Termin sanacji nie może przekroczyć 18 miesięcy od dnia wydania orzeczenia sądu.

 

Sąd może na wniosek zebrania wierzycieli lub zarządcy skrócić lub wydłużyć termin sanacji o 12 miesięcy (art. 125 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

 

Postępowanie likwidacyjne w ramach bankructwa

 

Termin postępowania likwidacyjnego nie może przekroczyć 1 roku od dnia wydania orzeczenia sądu.

 

Sąd może wydłużyć termin postępowania likwidacyjnego o 6 miesięcy (art. 140 ustawy z dnia 13.07.2012 r. – O upadłości (bankructwie).

 

 

Zgłoszenie wierzytelności po ogłoszeniu postępowania konkurencyjnego

 

Wierzycieli zgłaszają swoje wierzytelności dłużnikowi w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie o otwarciu postępowania konkursowego.

Zgłoszenie wierzytelności wysyła się do dłużnika pod adresem wskazanym w ogłoszeniu oraz do sądu gospodarczego, który prowadzi postępowanie w sprawie upadłości (bankructwa). Do zgłoszenia załącza się dokumenty potwierdzające wierzytelność.

Zarządca rozpatruje zgłoszone wierzytelności w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia ich otrzymania (art. 89 ustawy o upadłości (bankructwie).

 

 

Zaspokojenie wierzytelności poza kolejnościa przy likwidacji spółki w ramach bankructwa

 

Poza kolejnością podlegają zaspokojeniu wierzytelności w zakresie kosztów sądowych oraz kosztów na umieszczanie w prasie ogłoszeń zgodnie z prawem upadłościowym, a także wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania konkursowego, w tym w zakresie:

 

- roszczeń osób fizycznych w związku z wyrządzeniem szkody ich życiu lub zdrowiu;

 

- wypłat na rzecz pracowników tytułem umów o pracę oraz umów autorskich;

 

- zapłaty podatków, składek, cła oraz innych należności obligatoryjnych.

 

 

Kolejność zaspokojenia wierzytelności pozostałych

 

Wierzytelności powstałe sprzed otwarcia postępowania konkurencyjnego zaspokajane są w następującej kolejności:

 

1) roszczenia osób fizycznych, wobec których dłużnik odpowiada na wyrządzenie szkody ich zdrowiu lub życiu, poprzez skapitalizowanie odpowiednich należności;

 

2) wypłaty na rzecz pracowników tytułem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych oraz uiszczenie składek ubezpieczenia socjalnego;

 

3) wypłaty obligatoryjne (z wyjątkiem wypłat zaliczanych do trzeciej i piątej kolejności);

 

4) roszczenia wierzycieli tytułem zobowiązań zabezpieczonych zastawem ustanowionym na majątku dłużnika;

 

5) roszczenia innych wierzycieli (art. 141 ustawy o upadłości (bankructwie).

 

 

Zaspokojenie wierzytelności

 

Zarządca zaspokaja wierzytelności zgodnie z rejestrem wierzytelności.

 

Wierzytelności każdej następnej kolejności są zaspokajane po całkowitym zaspokojeniu wierzytelności poprzedniej kolejności.

 

Wierzytelności zgłoszone po upływie terminów zgłoszenia, ale powstałe przed chwilą otwarcia postępowania konkurencyjnego są zaspokajane kosztem majątku dłużnika, który pozostał po zaspokojeniu wierzytelności zgłoszonych w terminie.

 

Wierzytelności, które nie zostały zaspokojone za przyczyną niewystarczającego majątku, uznawane są za wygasłe.

 

Wierzyciele, których wierzytelności nie zostały zaspokojone w całości w związku z niewystarczającym majątkiem dłużnika, mogą żądać zaspokojenia swoich wierzytelności od osób trzecich, które otrzymali majątek wbrew prawu. Takie prawo przysługuje wierzycielowi w ciągu 10 lat od dnia zamknięcia postępowania likwidacyjnego (art. 147 ustawy o upadłości (bankructwie).

 

 

Informacje o podmiotach w likwidacji lub w upadłości

 

1) Informacje o podmiotach białoruskich, które są w likwidacji zawiera strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Białorusi http://justbel.info/Liquidation/FindMyRequest

 

1) Informacje o podmiotach białoruskich, które są w upadłości lub mają zaległości wobec fiskusa zawiera strona internetowa Ministerstwa ds. Podatków Białorusi http://www.nalog.gov.by/ru/Information_about_the_business_partner/.