Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuŚwiadectwo kompetencji technicznej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-09 15:53:40
białoruś, spółki, prawo, podatki

O wydanie świadectwa kompetencji technicznej, stanowiącego pozytywną ocenę systemu kontroli jakości na Białorusi mogą starać się osoby prawne, w tym nierezydenci.

Ocenę systemu kontroli produkcyjnej przeprowadza się dla wszystkich rodzajów robót w budownictwie. Świadectwo kompetencji technicznej ważne jest przez pięć lat.

 

 

Oceny kompetencji technicznej dokonuje RUP „Belstrojtsentr” (http://www.bsc.by/). Do wniosku należy dołączyć:

 • opis systemu zarządzania jakością
 • regulamin systemu zarządzania jakością
 • opis warunków w pomieszczeniach produkcyjnych
 • wykaz specjalistów sprawujących kontrolę
 • wymogi techniczne dotyczące produkcji, tryb i środki kontroli
 • kopię dokumentów rejestracyjnych podmiotu
 • kopię zarządzenia o utworzeniu systemu zarządzania jakością
 • wykaz aktów prawnych w zakresie produkcji i kontroli technicznej
 • wykaz dokumentacji technologicznej dotyczącej produkcji
 • wykaz środków opomiarowania i urządzeń kontroli jakości
 • kopię regulaminu o wejściowej kontroli jakości zgodnie z STB 1306-2002
 • kopie pierwszej i ostatniej strony książeczek zatrudnienia specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością
   

Przy ocenie kompetencji technicznej kontroli podlegają:

 • instrukcje stanowiskowe specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością
 • zarządzenie o przeprowadzeniu wewnętrznej atestacji specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością
 • protokół z przeprowadzenia wewnętrznej atestacji specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością
 • umowa na aktualizację bazy technicznych aktów prawnych
 • zarządzenie o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za stan techniczny środków podlegających kontroli i za aktualizację bazy technicznych aktów prawnych (mogą być oddzielne zarządzenia)
 • umowa na kontrolę urządzeń pomiarowych (lub uzgodniony plan kontroli urządzeń pomiarowych) z lokalnym Centrum Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji
 • książki kontroli urządzeń pomiarowych
 • umowy z akredytowanymi laboratoriami - na badania materiałów budowlanych, na kontrolę jakości spawów metodami nie naruszającymi stanu, na pomiary elektro-fizyczne, badania aerodynamiczne oraz zakresy ich akredytacji
 • plan audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością
 • sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego

 

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki wnioskującej i opatrzone pieczęcią jednostki.

Dokumenty składa się w siedzibie RUP „Belstroytsentr” ( ul. R. Luxemburg 101, pok. 3, 4; 220036 Mińsk, Tel/Faks +375 17 208 28 17, Tel. Kom. +375 33 300 43 10, e-mail: otk@bsc.by).

Dokumenty są rozpatrywane w nie przekraczalnym terminie 10 dni. Pozytywna decyzja oznacza, że organ wydaje świadectwo kompetencji technicznej.

Szczegółowe informacje na ten temat można także znaleźć na stronie:http://rcuk.bsc.by/page/ocenka-sistemy-proizvodstvennogo-kontrolya.