Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCertyfikacja (potwierdzenie zgodności) na Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:24:28
polska, białoruś

Obowiązkowego potwierdzenia zgodności dokonuje się, jeżeli przewidują to przepisy techniczne lub Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi.

Obowiązkowego potwierdzenia zgodności dokonuje się, jeżeli przewidują to przepisy techniczne lub Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi.

Wykaz ten będzie obowiązywał do 1 stycznia 2016 roku. Począwszy od tej daty, zgodnie z przepisami ustawy o ocenie zgodności, obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności podlegać będą jedynie przedmioty oceny zgodności, w stosunku do których ustanowiono odpowiednie wymagania przepisów technicznych.

Obecnie obowiązkowe potwierdzenie zgodności realizowane jest w następujących formach:

Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi

Uchwała Państwowego Komitetu Normalizacyjnego Republiki Białorusi z dnia 16 grudnia 2008 r. Nr 60 w sprawie zatwierdzenia Wykazu wyrobów, usług, personelu i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi: http://www.gosstandart.gov.by/txt/Ob-podtv-sootv/docs/Post_60.pdf

Warunki wwozu do Republiki Białorusi towarów, podlegających obligatoryjnemu potwierdzeniu zgodności

W umowach (kontraktach) zawieranych na dostawę towaru do Białorusi podlegającego obligatoryjnemu potwierdzeniu zgodności, powinno być przewidziano przeprowadzenie obligatoryjnego potwierdzenia zgodności dostarczanego towaru.

Dla wwozu do obszaru celnego Republiki Białorusi towaru podlegającego obligatoryjnemu potwierdzeniu zgodności, do organów celnych razem z deklaracją celną przedstawiany jest certyfikat zgodności wystawiony przez organ akredytowany w Białorusi lub deklaracja zgodności zarejestrowana przez akredytowany organ certyfikacji, pozostająca w dyspozycji sprzedawcy.

Certyfikaty zgodności wwożonych partii towarów w prypadkach, gdy terminy ich certyfikowania, w tym terminy badań, przekraczają normatywne terminy odprawy celnej towarów, mogą być wystawiane przez organy certyfikacji na okres ograniczony na podstawie wniosku (deklaracji) importera o zgodności towarów z wymaganiami ustalonymi, z wykonaniem przez organ certyfikacji, identyfikacji wwożonej partii towaru i kolejnej certyfikacji w trybie ustalonym po odprawie celnej, przed rozpoczęciem sprzedaży.

Tryb wwozu do obszaru celnego Białorusi towarów, podlegających obligatoryjnemu potwierdzeniu zgodności ustalany jest przez Państwowy Komitet Celny RB i Państwowy Komitet Normalizacji RB.

Wykaz obowiązujących technicznych aktów normatywnych podany jest na stronie http://www.tnpa.by/.

Przepisy techniczne Unii Celnej podane są pod linkiem:

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/tecnicalreglament.aspx

Certyfikacji towarów można dokonać w akredytowanych organizacjach ds. certyfikacji. Wykaz wszystkich akredytowanych organizacji ds. certyfikacji znajduje się pod linkiem: http://www.bsca.by/Ru/reestr-akkr-organ/

Certyfikacja matariałów i usług budowlanych Regulamin Techniczny RB ТР 2009/013/BY "Budynki i budowle, materiały budowlane i produkty. Bezpieczeństwo" zawiera wykaz wyrobów i usług budowlanych, które wymagają potwierdzenia zgodności (obowiązkowej certyfikacji, albo deklaracji) - http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C20901748&p2=%7bNRPA%7d, której można dokonać m.in.:

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. certyfikacji proponujemy zwracać się do Gosstandartu RB: http://gosstandart.gov.by/pl-PL/contacts-info.php

W celu wsparcia polskiego biznesu w dniu 23 lutego 2009 r. zostało podpisane „Porozumienie o współpracy" pomiędzy Państwowym Komitetem Standaryzacji Republiki Białorusi i Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową w Warszawie, między innymi w zakresie:

- informacyjnym

- szkoleniowym

- popularyzacyjnym

- konsultacyjnym

Podpisane porozumienie stwarza w szczególności polskim przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą gospodarczą z Białorusią, uzyskiwanie bezpośrednio odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące sfery technicznej normalizacji, standaryzacji i certyfikacji.

Aby uzyskać odpowiedź na zagadnienia o charakterze normalizacyjnym, zainteresowani przedsiębiorcy powinni przesłać swoje zapytanie do Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Warszawie na adres e-mail: info@pbihp.pl

Izba prześle następnie zapytanie do odpowiedniego koordynatora Goostandartu RB. zaś Gosstandart udzieli odpowiedzi na swojej stronie internetowej http://www.gosstandart.gov.by/, w zakładce „Pytanie-Odpowiedź". Odpowiedź Gosstandartu posiada moc oficjalnej interpretacji.

Zapraszamy do bezpośredniej współpracy z Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową w Warszawie.

Proponujemy wykorzystanie tego kanału do otrzymania odpowiedzi na istotne pytania z zakresu certyfikacji.
Pliki do pobrania

certyfikacjaby
doc | 190.5 KB
Pobierz