Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBiałoruska Uniwersalna Giełda Towarowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:22:34
polska, białoruś

Niektóre grupy towarów, głównie surowce, drewno i niektóre płody rolne podmioty zagraniczne mogą nabywać na Białorusi tylko za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej.

Niektóre grupy towarów, głównie surowce, drewno i niektóre płody rolne podmioty zagraniczne mogą nabywać na Białorusi tylko za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej.

Spółka akcyjna „Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa" powstała w 2003 roku w celu zorganizowania rynku towarów giełdowych i zapewnienia konkurencyjnych warunków do handlu, formowania warunków do kształtowania cen na podstawie publicznych sesji.

Handel giełdowy odbywa się w czterech sekcjach:

- sekcja towarów metalowych

- sekcja drzewna

- sekcja rolna

- sekcja towarów przemysłowych i konsumpcyjnych.

Parkiety giełdy znajdują się w Mińsku i w centrach obwodowych i funkcjonują jednocześnie zgodnie z kalendarzem sesji.

Brać udział w sesjach można także za pośrednictwem Internetu. Po zainstalowaniu w komputerze specjalnej aplikacji uczestnicy sesji mogą brać w niej udział z dowolnego miejsca, w tym zza granicy.

 

W sesjach mogą uczestniczyć tylko akredytowani uczestnicy handlu giełdowego. Uczestniczyć w sesjach można samodzielnie oraz poprzez pośrednika - maklera giełdowego.

Akredytacja uczestników, szkolenie traderów i oprogramowanie do udziału w sesjach przez Internet jest zapewniane bezpłatnie przez giełdę.

Strony transakcji giełdowej wypłacają giełdzie prowizję liczoną jako procent od kwoty transakcji. Kwora prowizji zależy od sekcji i jest określana przez specjalny taryfikator. Prowizja stanowi od 0,1% do 0,4% kwoty transakcji.

 

Akredytacja.

W sesjach giełdowych mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne będące rezydentami bądź nierezydentami Republiki Białoruś.

Osoby fizyczne mogą brać udział w sesjach tylko w sekcji leśnej i tylko w charakterze kupującego.

Akredytować się można jako uczestnik sesji lub jako makler. Uczestnik sesji dokonuje transakcji giełdowych samodzielnie, w swoim imieniu i na swój rachunek.

Makler giełdowy świadczy usługi klientom usługi obsługi transakcji giełdowych, wypełniając wszystkie czynności giełdowe.

 

W celu uzyskania akredytacji uczestnika sesji nierezydent musi złożyć:

- wniosek - ankietę,

- legalizowany odpis z rejestru handlowego kraju rejestracji podmiotu,

- umowę na obsługę giełdową,

- uwierzytelnione pełnomocnictwo dla tradera,

- kopie stron paszportu tradera zawierające dane identyfikacyjne.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej giełdy: http://www.butb.by/?page=4

Akredytacji giełda dokonuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wszystkich koniecznych dokumentów. Po tym okresie wnioskodawca może uzyskać numery uczestnika i jego traderów.

 

Rejestracja tradera

W ciągu całego okresu obowiązywania umowy z giełdą, uczestnik sesji musi posiadać przynajmniej 1 tradera.

Traderzy są rejestrowani na giełdzie jednocześnie z wydaniem akredytacji uczestnikowi sesji. Jedna osoba fizyczna może być zarejestrowana jako trader tylko jednego uczestnika sesji.

W celu rejestracji tradera należy złożyć następujące dokumenty:

- wniosek o rejestrację tradera,

- pełnomocnictwo dla tradera,

- kopie paszportu z danymi identyfikacyjnymi tradera.

Decyzja i rejestracji tradera jest podejmowana w ciągu trzech dni od dani złożenia wszystkich dokumentów.

 

Przy kupnie towarów giełdowych w przypadku korzystania z usług maklera, jego obowiązkiem będzie:

- zarejestrowanie kupującego na giełdzie, zgodnie z wymogami, jako tradera

- uczestniczenie w sesji giełdowej i licytacji, zgodnie z przekazanym pełnomocnictwem (głównie w kwestii ceny) przez kupującego,

- w przypadku wylicytowania lotu, podpisanie kontraktu na dostawę z przedsiębiorstwa gospodarki leśnej na podstawie pełnomocnictwa kupującego,

- zgłoszenie podpisanego kontraktu zarządowi giełdy.

 

Sesje giełdowe

Sesje giełdowe odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji. Na przykład sesje giełdowe drewna na eksport odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

 

Na giełdzie oferowane są loty z określonymi warunkami.

Wielkość partii określa z reguły sprzedający bądź wielkość ta jest wcześniej uzgadniana ze sprzedającym, pod potrzeby konkretnego kupującego.

Bazą dostawy do polski z reguły jest DAF granica białorusko-polska i zmiana warunków dostawy na inne jest prawie niemożliwa, bo zmieniałoby to pierwotne warunki na jakich był wystawiony lot.

Towar jest dostarczany w ciągu 3-ch i więcej miesięcy od podpisania kontraktu.

Płatność dla pierwszej dostawy - 100% przedpłata.

Zakup może być także dokonywany na okresy przyszłe, z uwagi na proponowany w lotach termin dostawy.

 

Dodatkowe informacje na temat transakcji na giełdzie towarowej dostępne są na stronie internetowej Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej: http://www.butb.by/

 

 

Od 2009 r. „Białoruska uniwersalna giełda towarowa" przystąpiła do prowadzenia nowych elektronicznych sesji giełdowych artykułów przemysłowych oraz konsumpcyjnych, co pozwala uczestnikom sesji zawierać transakcje giełdowe z szerokim asortymentem towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu, przez całą dobę, bezpośrednio ze swoich biur. W tej sekcji uczestniczy już 1050 przedsiębiorstw.

Sesje giełdowe artykułów przemysłowych i konsumpcyjnych są zorientowane na promocję sprzedaży wyrobów, oraz doskonalenie procesu kupna, zarówno w kraju jak i na rynku zagranicznym.

Nowością w ofercie giełdy jest możliwość oferowania wyrobów przemysłowych i konsumpcyjnych przez podmioty zagraniczne, np. polskie.

Z informacją o warunkach uczestnictwa w sesji, dokumentami normatywnymi giełdy, które reglamentują ich prowadzenie oraz oferowanym do sprzedaży asortymentem produkcji można się zapoznać na stronie giełdy http://www.butb.by/.