Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik po rynku

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

2018 NEW! BIAŁORUŚ - PRZEWODNIK PO RYNKU

2018 NEW! BIAŁORUŚ - PRZEWODNIK PO RYNKU Dodał : Katy Chouneiko | 12.01.2018 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Najnowszy przewodnik po rynku RB 2017 „Doing Business in Belarus"

Ernst and Young Dodał : Katy Chouneiko | 02.03.2017 biznes, przedsiębiorstwa, współpraca

zdjęcie domyślne

Prowadzenie działalności gospodarczej na Białorusi

Inwestor polski na Białorusi. Spółka z udziałem polskim Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Instytucje wsparcia biznesu w RB

Instytucje wsparcia biznesu w RB Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

WYKAZ NORMATYWNYCH AKTÓW PRAWNYCHREGULUJĄCYCH HANDEL ZAGRANICZNY I DZIAŁALNOSC INWESTYCYJNĄ NA BIAŁORUSI

WYKAZ NORMATYWNYCH AKTÓW PRAWNYCHREGULUJĄCYCH HANDEL ZAGRANICZNY I DZIAŁALNOSC INWESTYCYJNĄ NA BIAŁORUSI Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Wykaz umów dwustronnych w zakresie stosunków gospodarczych między Polską i Białorusią

Wykaz umów dwustronnych w zakresie stosunków gospodarczych między Polską i Białorusią Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zasady przebywania oraz podejmowania pracy przez cudzoziemców na Białorusi

Zasady przebywania oraz podejmowania pracy przez cudzoziemców na Białorusi Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

System finansowy Białorusi

Białoruski bank centralny (Narodowy Bank RB - Natsionalnyi Bank RB) powstał z białoruskiego oddziału dawnego banku radzieckiego (Gosbanku ZSRR). Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Rejestracja firm na Białorusi

Państwowa rejestracja osoby prawnej Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Stopień regulacji rynku Białorusi

Licencjonowaniem objętych jest 37 rodzajów działalności gospodarczej, które zostały określone w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś nr 450 z dnia 1 września 2010r. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zamówienia publiczne na Białorusi

Procedury zamówień publicznych („goszakupki") na Białorusi reguluje cały szereg aktów normatywnych. Najistotniejsze z nich to ustawa nr 419-Z z dnia 13 lipca 2012 r. „O zamówieniach publicznych towarów (robót, usług )" oraz Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 29 grudnia 2012 roku nr 576 „O niektórych kwestiach zamówień publicznych towarów (robót, usług), a także Rozporządzenie RM z dnia 22 sierpnia 2012 r. nr 778 „O zamówieniach publicznych towarów (robót, usług)". Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Poświadczenie autentyczności i legalizacja dokumentów

W związku z obowiązującą Umową o pomocy prawnej między Republiką Białoruś i Rzeczpospolitą Polską potwierdzenie autentyczności i legalizacja dokumentów dla Polski nie są wymagane. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Bankructwo i upadłość na Białorusi

Postępowanie upadłościowe w Białorusi jest podobne do postępowania upadłościowego w prawie polskim. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej na Białorusi

Białoruś jest stroną ważniejszych konwencji i umów międzynarodowych w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym umów dwustronnych w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Konwencji ONZ ds. oświaty, nauki i kultury, umów wielostronnych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, umów o współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, dwustronnych umów międzyrządowych, dwustronnych umów międzyresortowych, dwustronnych umów o wymianie dokumentacji patentowej (informacji) w sferze własności intelektualnej. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Rejestracja znaku towarowego na Białorusi

Sprawami rejestracji znaków towarowych podobnie, jak w Polsce zajmuje sie urząd patentowy - Natsionalnyi Tsentr Intellektualnoi Sobstvennosti Republiki Białoruś. Procedura rejestracji znaku towarowego jest podobna, jednak nie idenyczna z polską. Nie ma w niej, np. elementu konsultacji w formie ogłoszenia w środkach masowej komunikacji przed wydaniem certyfikatu. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Świadczenie usług na Białorusi

Świadczenie usług na Białorusi Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zasady działalności firm budowlanych.

Po zniesieniu licencjonowania działalności budowlanej (01.01.2011.) nastąpiły istotne zmiany w prawie dot. regulacji wykonywania prac budowlanych w Republice Białorusi. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa

Niektóre grupy towarów, głównie surowce, drewno i niektóre płody rolne podmioty zagraniczne mogą nabywać na Białorusi tylko za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Certyfikacja (potwierdzenie zgodności) na Białorusi

Obowiązkowego potwierdzenia zgodności dokonuje się, jeżeli przewidują to przepisy techniczne lub Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Inne dokumenty (poza certyfikatów) niezbędne przy wprowadzaniu towarów do obrotu na terytorium Białorusi

Niektóre towary przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium Białorusi wymagają świadectwa urzędu dozoru przemysłowego „Gospromnadzor". Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

Poprzednia
z 2