Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrzewodnik po rynku

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Najnowszy przewodnik po rynku RB 2017 „Doing Business in Belarus"

Ernst and Young Dodał : Katy Chouneiko | 02.03.2017 biznes, przedsiębiorstwa, współpraca

zdjęcie domyślne

Bazy aktów prawnych

Bazy aktów prawnych Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Instytucje wsparcia biznesu w RB

Instytucje wsparcia biznesu w RB Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Taryfa celna, Unia Celna Białoruś-Rosja-Kazachstan

Białoruś, Rosja i Kazachstan tworzą unię celną, zgodnie z umową z dnia 6 października 2007 roku „O Komisji Unii Celnej". Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Wywiadownie handlowe

Na Białorusi nie działają wywiadownie gospodarcze, które opracowują analizy finansowe ewentualnych partnerów handlowych i dokonują oceny ich kondycji finansowej. Działalność taką, jednak tylko dla potrzeb własnych prowadzą banki. Taki stan rzeczy wynika z charakteru sprawozdawczości finansowej firm białoruskich. Sprawozdawczość finansowa przekazywana do organów podatkowych, nie jest jawna, natomiast sprawozdania przekazywane do organów rejestracyjnych podmiotów gospodarczych nie jest ogólnie dostępna, tak jak ma to miejsce w Polsce w przypadku Krajowego Rejestru Sądowego. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Izby przemysłowo-handlowe

Izby przemysłowo-handlowe Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zatrudnianie obywateli białoruskich w Polsce

Zatrudnianie obywateli Białorusi za granicą jest regulowane przez ustawodawstwo Republiki Białoruś i podlega ograniczeniom. Dodał : Katy Chouneiko | 15.12.2016 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Najczęstsze problemy polskich przedsiębiorców i inwestorów

Realizując względnie nowy kurs gospodarczy, bazowany na modelu gospodarki rynkowej o ukierunkowaniu socjalnym, pozwalający na łączenie inicjatywy prywatnej i konkurencji z aktywną rolą państwa oraz efektywności z wysokim poziomem opieki społecznej ludności, Republika Białoruś w ostatnich latach zetknęła się z problemem ostrego deficytu zasobów inwestycyjnych (finansowych). Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Umowy/Kontrakty handlowe

Istotne aspekty kontraktów handlowych zawieranych przez podmioty polskie z podmiotami prawa białoruskiego Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Warunki funkcjonowania podmiotów w obszarach z preferencyjnym systemem gospod...

WOLNE STREFY EKONOMICZNE Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Gwarancje państwowe dla inwestorów na Białorusi

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność inwestorów zagranicznych na Białorusi jest ustawa z dnia 22.06.2001 r. kodeks inwestycyjny Republiki Białoruś (dalej - Kodeks). Jednak podstawowe gwarancje praw inwestorów polskich do inwestycji i uzyskiwania z nich dochodów i zysku reguluje Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1992 r. (dalej - Umowa). Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Nabywanie i wynajem nieruchomości na Białorusi

Nabywanie i wynajem nieruchomości Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Inne dokumenty (poza certyfikatów) niezbędne przy wprowadzaniu towarów do obr...

Niektóre towary przy wprowadzaniu do obrotu na terytorium Białorusi wymagają świadectwa urzędu dozoru przemysłowego „Gospromnadzor". Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Certyfikacja (potwierdzenie zgodności) na Białorusi

Obowiązkowego potwierdzenia zgodności dokonuje się, jeżeli przewidują to przepisy techniczne lub Wykaz wyrobów, prac, usług i innych przedmiotów oceny zgodności, podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w Republice Białorusi. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa

Niektóre grupy towarów, głównie surowce, drewno i niektóre płody rolne podmioty zagraniczne mogą nabywać na Białorusi tylko za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zasady działalności firm budowlanych.

Po zniesieniu licencjonowania działalności budowlanej (01.01.2011.) nastąpiły istotne zmiany w prawie dot. regulacji wykonywania prac budowlanych w Republice Białorusi. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Zasady przebywania oraz podejmowania pracy przez cudzoziemców na Białorusi

Zasady przebywania oraz podejmowania pracy przez cudzoziemców na Białorusi Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Świadczenie usług na Białorusi

Świadczenie usług na Białorusi Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

zdjęcie domyślne

Rejestracja znaku towarowego na Białorusi

Sprawami rejestracji znaków towarowych podobnie, jak w Polsce zajmuje sie urząd patentowy - Natsionalnyi Tsentr Intellektualnoi Sobstvennosti Republiki Białoruś. Procedura rejestracji znaku towarowego jest podobna, jednak nie idenyczna z polską. Nie ma w niej, np. elementu konsultacji w formie ogłoszenia w środkach masowej komunikacji przed wydaniem certyfikatu. Dodał : Daniel Matusiak | 17.12.2015 Polska, Białoruś

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Kosmetyki Zobacz ofertę

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Dodał: Grzegorz Chodacki Pozostałe wyroby chemiczne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert