Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRozliczenia w handlu zagranicznym

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 20:11:12
polska, białoruś

Zasady rozliczeń w handlu zagranicznym

Za wszystkie operacje finansowe związane z handlem zagranicznym odpowiadają importerzy i eksporterzy. Zasady rozliczeń regulują następujące akty prawne:

  • Dekret Prezydenta RB nr 178 z 27 marca 2008 roku (w red. z 23.07.2012) „O trybie prowadzenia i kontroli operacji zagranicznych";
  • Ustawa Republiki Białoruś nr 226-3 z dnia 22 lipca 2003 (w red. z 14.06.2010) "O regulowaniu i kontroli walutowej";
  • Ustawa Republiki Białoruś nr 347-З z dnia 25 listopada 2004 r. "O państwowym regulowaniu handlu zagranicznego";
  • Rozporządzenie Zarządu Narodowego Banku RB nr 72 z dnia 30 kwietnia 2004 roku „O zatwierdzeniu zasad prowadzenia operacji walutowych na terenie RB";
  • Rozporządzenie Zarządu Narodowego Banku RB nr 165 z dnia 11 listopada 2008 roku „O trybie dokonania rozliczeń z tytułu kontraktów zagranicznych przewidujących import";
  • Rozporządzenie Zarządu Narodowego Banku RB nr 101 z dnia 9 lipca 2009 roku „O prowadzeniu operacji walutowych";
  • Rozporządzenie Rady Ministrów RB, NB RB nr 1483/22 (w red. 11.04.2012) „O ustaleniu terminów zakończenia operacji walutowych niektórych kontraktów zagranicznych i warunkach przedłużenia terminów zakończenia operacji zagranicznych";
  • Rozporządzenie Zarządu Narodowego Banku RB nr 46 z dnia 16.04.2009 (w red. 31.10.2011) „O zatwierdzeniu Instrukcji dot. rejestracji i realizacji przez banki i pozabankowe instytucje finansowe funkcji agentów kontroli walutowej".

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi uczestnicy handlu zagranicznego mają obowiązek:

- określić w umowie eksportowej termin zapłaty nie późniejszy niż 90 dni od wysyłki towaru lub od dnia wykonania usług,

- odsprzedać 30 % wpływów walutowych po kursie NB RB w ciągu 7 dni od wpływu należności na jego rachunek,

- przy imporcie - termin zakońzenia operacji zagranicznych wynosi 60 dni, a importer zobowiązany jest w ciągu tego terminu zapewnić wwóz towaru na terytorium RB,

- importer powinien dokonać opłaty za towar po jego rozcleniu w RB,

- w większości przypadków importer nie może dokonać zaliczki w imporcie:

 

Poniższe Rozporządzenie obowiązywało do dnia 12.05.2015 r., po czym zostało zniesione przez Rozporządzenie Banku Narodowego RB №277. Tekst Rozporządzenia można znaleźć pod adresami: http://www.nbrb.by/Press/?nId=1150 oraz

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=B21529876&p1=1

 

Zaliczki w imporcie od 11 listopada 2008 roku dozwolone są tylko w przypadkach, gdy środki na dokonanie przedpłaty pochodzą z jednego z wymienionych źródeł:

a) udziału w kapitale zakładowym,

b) bezzwrotnej pomocy zagranicznej,

c) dywidend lub innych dochodów kapitałowych,

d) odsetek od umowy pożyczki, zawartej z nierezydentem,

e) odsetek od wkładów i lokat w walucie zagranicznej,

f) odsetek od zobowiązań banków Republiki Białoruś,

g) środków firm/przedsiębiorstw pochodzących ze sprzedaży eksportowej swoich wyrobów bądź usług - w ramach tych środków.

Dodatkowo dokonanie przedpłaty na rzecz nierezydenta jest możliwe po uzyskaniu zgody Rady Ministrów RB.

 

W praktyce najczęściej na przedpłatę mogli pozwolić sobie białoruscy eksporterzy towarów.

 

lipiec 2013 r.