Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUlgi podatkowe i celne przy wwozie niektórych towarów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-09 16:36:32
białoruś, cła, podatki, ulgi, vat

Ulgi w VAT i opłatach celnych mogą być udzielone osobom prawnym wwożącym do Białorusi wyposażenie technologiczne i części zapasowe, które nie są tu produkowane, a które mają służyć stworzeniu nowych bądź modernizacji istniejących przedsiębiorstw, wykorzystujących zaawansowane technologie.

Warunkiem uzyskania ulgi jest wpisanie firmy na listę przedsiębiorstw o zaawansowanej technologii, zatwierdzoną przez Radę Ministrów.

W innych przypadkach firmy mogą uzyskać kredyt na pokrycie opłat celnych, spłacany po przekazaniu wwiezionego wyposażenia technologicznego do eksploatacji. Kredyt podatkowy udzielany jest na sześć miesięcy na podstawie decyzji Rady Ministrów i po uzgodnieniu z Prezydentem, a na dłuższy okres – na podstawie decyzji Prezydenta.

Ulg w podatkach i opłatach należących do budżetów lokalnych udzielają miejscowe Rady Deputowanych albo lokalne organy wykonawcze i zarządzające.

Podmioty wykorzystujące ulgi niezgodnie z zasadami, tracą do nich prawo, a podatki, opłaty celne i kary pieniężne są ściągane w ustawowo określonym trybie.

 

Rozkładanie płatności celnych na raty

 

Rozłożenie na raty podatku VAT można też uzyskać przy wwozie urządzeń technologicznych i części zapasowych do nich. Decyzję o odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy, podejmuje naczelnik (lub jego zastępca) urzędu celnego, w którym dokonywana jest odprawa celna.

Pisemny wniosek należy złożyć w urzędzie celnym przed lub jednocześnie z deklaracją celną, oddzielnie na każdą partię towaru przemieszczaną przez obszar celny Białorusi w ramach jednego dokumentu przewozowego. Zgody na odroczenie lub rozłożenie na raty podatku VAT i akcyzy nie otrzymają firmy, które zalegają z opłatami ceł, odsetek, grzywien i kar finansowych.

Za odroczenie bądź rozłożenie na raty płatności celnych pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości stopy procentowej Banku Narodowego, obowiązującej w dniu wpłaty należności z tytułu VAT i akcyzy. Odroczenie bądź rozłożenie na raty może być zabezpieczone:

  • gwarancją banku lub innej instytucji kredytowej,posiadającej licencję Banku Narodowego na prowadzenie operacji walutowych i wpisanej do rejestru gwarantów wniesienia opłat celnych, prowadzonego przez Państwowy Komitet Celny RB
  • zastawem towarów i środków transportowych
  • wniesieniem do depozytu właściwego urzędu celnego kwot zabezpieczających opłatę VAT i akcyzy

W przypadkach, gdy białoruskie prawo przewiduje płatności podatku VAT i akcyzy w walucie obcej, zobowiązanie gwarancyjne banku lub innej instytucji kredytowej powinno być wystawione w ekwiwalencie dolarowym. Po podjęciu decyzji o udzieleniu odroczenia lub rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy, urząd celny w ciągu trzech dni roboczych powiadamia pisemnie gwaranta celnego o terminie, na jaki odroczono lub rozłożono na raty spłatę należności.

W celu otrzymania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy pod zastaw towarów i środków transportu, płatnik tych należności zawiera z urzędem celnym umowę o zastawie.

W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy, płatnik najpóźniej w ostatnim dniu odroczenia musi opłacić podatek VAT, akcyzę i odsetki (te ostatnie, zgodnie z życzeniem podatnika, mogą być spłacone w białoruskich rublach lub w walucie obcej, skupowanej przez Bank Narodowy).